PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW


Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46) informujemy, że skargi i wnioski przyjmowane są w Starostwie Powiatowym w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, e-mail: starostwo@tuchola.pl


Starosta, Wicestarosta lub Członek Zarządu przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki  w godzinach od 7:30 do 16:00.

Sekretarz i Skarbnik przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.

W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy  Starosta, Wicestarosta lub Członek Zarządu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach pracy.

 Naczelnicy oraz Kierownicy przyjmują interesantów w godzinach pracy Starostwa.
 
Skargi i wnioski ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków.
 
Rejestr prowadzi i nadzoruje Wydział Organizacyjny.
 
W rejestrze ewidencjonowane są skargi i wnioski kierowane do Starosty, Wicestarosty i Naczelników w ramach osobistej interwencji interesanta lub składane na piśmie.
 
Skargi dotyczące zadań lub działalności Rady rozpatruje właściwy Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych właściwa Regionalna Izba Obrachunkowa.

Skargi dotyczące zadań lub działalności Zarządu w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rozpatruje właściwy Wojewoda.

Skargi dotyczące działalności Zarządu, Starosty, a także kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży rozpatruje Rada Powiatu.
Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisują:
1) w sprawach dotyczących zadań i działalności Zarządu oraz Starosty - Przewodniczący Rady,
2) w sprawach dotyczących zadań lub działalności Naczelników, Kierowników i pracowników Starostwa - Starosta.

metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (13 lutego 2010)
Opublikował: Jacek Lorczak (13 lutego 2010, 17:38:38)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (8 maja 2015, 11:38:24)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22839