Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 13184)

NUMER SPRAWY GO.683.2.4.2021

Dodano zawiadomienie.


Data: 2023-03-27 13:10:32
Autor: Magdalena Badtke

Data: 2023-03-27 09:15:34
Autor: Elżbieta Damasiewicz

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2023 r.

aktualizacja - w pozycji nr 4 dodano informację o wniesieniu sprzeciwu


Data: 2023-03-23 08:20:37
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2023 r.

aktualizacja - dodano pozycje nr 40, 41, 42 oraz w pozycji nr 39 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2023-03-22 11:55:21
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2023 r.

aktualizacja - w pozycji nr 36 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2023-03-22 11:37:04
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2023-03-20 09:52:18
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2023-03-16 13:50:03
Autor: Beata Muzolf

Data: 2023-03-16 13:45:49
Autor: Beata Muzolf

Data: 2023-03-16 13:40:21
Autor: Beata Muzolf

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomosciami i Zasobami Przyrody

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości.


Data: 2023-03-16 13:27:16
Autor: Magdalena Badtke

Data: 2023-03-16 11:37:17
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Sesja Rady Powiatu - 24.02.2023 r.

Archiwizacja treści


Data: 2023-03-16 11:37:10
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2023-03-16 11:26:02
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2023-03-16 10:22:07
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2023-03-15 14:56:51
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2023 r.

aktualizacja - w pozycji nr 34 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2023-03-15 08:44:31
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2023-03-14 10:26:54
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2023-03-13 10:52:25
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2023 r.

aktualizacja - w pozycji nr 34 dodano informacje o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2023-03-10 09:29:44
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2023 r.

aktualizacja - w pozycji nr 15 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2023-03-09 08:15:27
Autor: Maciej Śmieszek
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 13184)