Petycje kierowane do Rady Powiatu Tucholskiego

Petycje kierowane do Rady Powiatu Tucholskiego

Petycja nr 3 w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

(data złożenia 1.06.2020 r.)Poniżej skan petycji: [...]

Petycja nr 2 w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

(data złożenia 6.12.2019 r.)Poniżej skan petycji: [...]

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

(data złożenia 2.12.2019 r.)Poniżej skan petycji: [...]

Petycja w interesie publicznym w sprawie wprowadzenia w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

(data złożenia 31 lipca 2019 r.) Poniżej skan petycji:  Dorota GromowskaPrzewodnicząca Rady Powiatu [...]

Petycja w sprawie podjęcia uchwały o zakazie pływania łodziami o spalinowym napędzie mechanicznym, w tym skuterów wodnych na Jeziorze Wielkim Cekcyńskim

(data złożenia 15 czerwca 2018 r.)  Do petycji dołączono listy z podpisami osób popierających petycję. Poniżej skan petycji:     Petycja jest publikowana w formie zanonimizowanej, ponieważ autorzy petycji nie [...]

metryczka