Petycje składane do Zarządu Powiatu Tucholskiego

Petycje składane do Zarządu Powiatu Tucholskiego

Petycja dotycząca drogi powiatowej nr 1025C

Data złożenia petycji: 27 października 2023 r.Poniżej skan petycji:Petycja podpisana została przez 22 osoby.Petycja jest opublikowana w formie zanonimizowanej, ponieważ podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody na publikację danych [...]

Petycja w sprawie budowy (remontu) drogi powiatowej z Raciąża do Raciąskiego Młyna

Data złożenia petycji: 29 września 2023 r.Poniżej skan petycji:Do petycji dołączono podpisy 102 osób popierających petycję.Petycja jest opublikowana w formie zanonimizowanej, ponieważ podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody na [...]

Petycja w sprawie budowy nowej drogi do położonego w Raciąskim Młynie zakładu produkcyjnego

Data złożenia petycji: 29 września 2023 r.Poniżej skan petycji:Do petycji dołączono podpisy 44 osób popierających petycję.Petycja jest opublikowana w formie zanonimizowanej, ponieważ podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody na [...]

Petycja dotycząca drogi powiatowej nr 1037C

Data złożenia petycji: 17 marca 2023 r.Poniżej skan petycji:Zarząd Powiatu Tucholskiego [...]

Petycja dotycząca zaprojektowania i wybudowania ścieżki pieszo-rowerowej Śliwice - Rosochatka

Data złożenia petycji: 17 listopada 2022 r.Poniżej skan petycji:Do petycji dołączono podpisy 279 Mieszkańców Gminy Śliwice.Petycja jest opublikowana w formie zanonimizowanej, ponieważ podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody na [...]

Petycja w sprawie budowy chodnika w miejscowości Wielka Klonia od posesji nr 5 do posesji nr 1

Data złożenia petycji: 20 październik 2022 r.Poniżej skan petycji:Zarząd Powiatu Tucholskiego [...]

Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Trzebciny

Data złożenia petycji: 24 luty 2022 r.Poniżej skan petycji:Informacja o rozpatrzeniu petycji: Pismem z dnia 25 marca 2022 r. Zarząd Powiatu Tucholskiego poinformował Wnoszących petycję, że od kilku już lat wszelkie możliwe do [...]

Petycja w sprawie ograniczenia dopuszczalnej prędkości do 40 km/h oraz montażu progu zwalniającego z przejściem dla pieszych na drodze powiatowej nr 1026c

Do Zarządu Powiatu Tucholskiego została złożona petycja w sprawie ograniczenia dopuszczalnej prędkości do 40 km/h oraz montażu progu zwalniającego z przejściem dla pieszych na odcinku drogi powiatowej nr 1026 C przebiegającej przez [...]

Petycja w sprawie wykonania remontu nawierzchni drogi nr 1031 C (Cekcyn - Błądzim)

Do Zarządu Powiatu Tucholskiego została złożona petycja w sprawie wykonania remontu nawierzchni drogi nr 1031 C (Cekcyn - Błądzim).Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Rada Sołecka Sołectwa WysokaPodmiot wnoszący petycję wyraził zgodę [...]

Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kęsowo

Do Zarządu Powiatu Tucholskiego została złożona petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kęsowo.Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Nie wyrażono zgody na ujawnienie danych osobowych.Data złożenia petycji do [...]

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")

Do Zarządu Powiatu Tucholskiego została złożona petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej").Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Nie wyrażono zgody na ujawnienie danych osobowych.Data [...]

Petycja w sprawie zapewnienia powszechności akceptacji płatności bezgotówkowych

Do Zarządu Powiatu Tucholskiego została złożona petycja w sprawie zapewnienia powszechności akceptacji płatności bezgotówkowych.Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowegoul. Kruczkowskiego 4b lok. 1300-412 [...]

Petycja w interesie publicznym w sprawie wprowadzenia w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

(data złożenia 31 lipca 2019 r.) Poniżej skan petycji:Informacja o przebiegu załatwienia petycji W dniu 8 października 2019 r. w odpowiedzi na petycję z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie w [...]

Petycja w sprawie przebudowy i remontów dróg powiatowych

(data złożenia petycji 16 listopada 2018 r.) Poniżej skan petycji: Do petycji dołączono listy z podpisami osób popierających petycję.Petycja jest publikowana w formie zanonimizowanej, ponieważ autorzy petycji nie upoważnili Starosty [...]

metryczka