Materiał informacyjny na XLVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 24.03.2023 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego  Tuchola, dnia 15 marca 2023 r.
 
BR.0002.47.2023
 
 

 
                                                                                               Pan
 
                                                                                               ……………………………….    
                                                                                               ……………………………….
                                                                                               ……………………………….
           
Zapraszam na XLVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 24 marca 2023 r. (piątek) o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Tucholi, sala 312.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1.   Otwarcie sesji.                         
 2.   Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.      
 3.   Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.      
 4.   Przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.         
 5.   Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.     
 6.   Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:  
 -  sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,  
 -  sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu,  
 -     informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie w 2022r.,   
 -     sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2022 r.,  
 -     informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie.       
 7.    Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2022 r.        
 8.    Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2022 r.        
 9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.     
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023 – 2030.     
11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2023.    
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.    
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.    
14.  Składanie zapytań i interpelacji.    
15.  Wnioski i oświadczenia radnych.    
16.  Zamknięcie sesji.

  Podpisała: Przewodnicząca Rady
Dorota Gromowska


 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (15 marca 2023)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (16 marca 2023, 11:20:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309