Dług publiczny

Dług publiczny

Dług publiczny w 2021 r.

Dług publicznyPowiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2021 r. łącznie wynosił 7.211.486,86 zł,z czego:- kredyty 182.880,00 zł,- wyemitowane obligacje samorządowe 0,00 zł,- pożyczka z budżetu państwa 7.028.606,86 zł. [...]

Dług publiczny w 2020 r.

Dług publicznyPowiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2020 r. łącznie wynosił 13.916.638,86 zł,z czego:- kredyty 788.032,00 zł,- wyemitowane obligacje samorządowe 700.000,00 zł,- pożyczka z budżetu państwa 12.428.606,86 zł. [...]

Dług publiczny w 2019 r.

Dług publicznyPowiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2019 r. łącznie wynosił 17.356.697,82 zł,z czego:- kredyty 2.088.090,96 zł,- wyemitowane obligacje samorządowe 1.400.000,00 zł,- pożyczka z budżetu państwa 13.868.606,86 zł. [...]

Dług publiczny w 2018 r.

Dług publiczny Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2018 r. łącznie wynosił 20.711.882,54 zł,z czego:- kredyty 4.143.275,68 zł,- wyemitowane obligacje samorządowe 2.100.000,00 zł,- pożyczka z budżetu państwa 14.468.606,86 zł. [...]

Dług publiczny w 2017 r.

Dług publiczny Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2017 r. łącznie wynosił 24.617.067,26 zł,z czego:- kredyty 6.248.460,40 zł,- wyemitowane obligacje samorządowe 3.300.000,00 zł,- pożyczka z budżetu państwa 15.068.606,86 zł. [...]

Dług publiczny w 2016 r.

Dług publiczny Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2016 r. łącznie wynosił 28.522.251,98 zł,z czego:- kredyty 8.353.645,12 zł,- wyemitowane obligacje samorządowe 4.500.000,00 zł,- pożyczka z budżetu państwa 15.668.606,86 zł. [...]

Dług publiczny w 2015 r.

Dług publiczny Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2015 r. łącznie wynosił 32.427.436,70 zł,z czego:- kredyty 10.458.829,84 zł,- wyemitowane obligacje samorządowe 5.700.000,00 zł,- pożyczka z budżetu państwa 16.268.606,86 zł. [...]

Dług publiczny w 2014 r.

Dług publiczny Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2014 r. łącznie wynosił 35.414.669,42 zł,z czego:- kredyty 12.246.062,56 zł,- wyemitowane obligacje samorządowe 6.900.000,00 zł,- pożyczka z budżetu państwa 16.268.606,86 zł. [...]

Dług publiczny w 2013 r.

Dług publiczny Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2013 r. łącznie wynosił 38.721.574,44 zł,z czego:- kredyty 14.352.967,58 zł,- wyemitowane obligacje samorządowe 8.100.000,00 zł,- pożyczka z budżetu państwa 16.268.606,86 zł. [...]

Dług publiczny w 2012 r.

Dług publiczny Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2012 r. łącznie wynosił  36.087.442,36 zł,z czego:- kredyty 17.304.958,56 zł,- wyemitowane obligacje samorządowe 9.700.000,00 zł,- wykup wierzytelności (przejęcie zobowiązań [...]

Dług publiczny w 2011 r.

Dług publiczny Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2011 r. łącznie wynosił  37.627.857,72 zł,z czego:- kredyty 16.389.324,16 zł,- wyemitowane obligacje samorządowe 11.300.000,00 zł,- wykup wierzytelności (przejęcie zobowiązań [...]

Dług publiczny w 2010 r.

Dług publiczny Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2010 r. łącznie wynosił 34.913.960,14 zł,z czego:- kredyty 15.404.918,08 zł,- wyemitowane obligacje samorządowe 12.200.000,00 zł,- wykup wierzytelności (przejęcie zobowiązań przez [...]

metryczka