Dług publiczny

Dług publiczny

Dług publiczny w 2023 r.

Dług publicznyPowiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2023 r. łącznie wynosił 0,00 zł,z czego:- kredyty 0,00 zł,- wyemitowane obligacje samorządowe 0,00 zł,- pożyczka z budżetu państwa 0,00 zł. [...]

Dług publiczny w 2022 r.

Dług publicznyPowiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2022 r. łącznie wynosił 1.428.606,86 zł,z czego:- kredyty 0,00 zł,- wyemitowane obligacje samorządowe 0,00 zł,- pożyczka z budżetu państwa 1.428.606,86 zł. [...]

Dług publiczny w 2021 r.

Dług publicznyPowiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2021 r. łącznie wynosił 7.211.486,86 zł,z czego:- kredyty 182.880,00 zł,- wyemitowane obligacje samorządowe 0,00 zł,- pożyczka z budżetu państwa 7.028.606,86 zł. [...]

Dług publiczny w 2020 r.

Dług publicznyPowiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2020 r. łącznie wynosił 13.916.638,86 zł,z czego:- kredyty 788.032,00 zł,- wyemitowane obligacje samorządowe 700.000,00 zł,- pożyczka z budżetu państwa 12.428.606,86 zł. [...]

metryczka