Lokalizacja

Powiat Tucholski, posiadający kilkusetletnie tradycje, utworzony został ponownie 1 stycznia 1999 roku na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego, trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. nr 96, poz. 603). Powiat położony jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje powierzchnię 1075 km2

Siedzibą powiatu i jedynym miastem na jego terenie jest Tuchola. Powiat składa się z 6 gmin: gminy miejsko - wiejskiej Tuchola oraz gmin wiejskich: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo i Śliwice.

 Zdjęcie


Środowisko przyrodnicze Powiatu Tucholskiego

Poniżej przedstawiamy informacje o środowisku przyrodniczym Powiatu Tucholskiego, zaczerpnięte ze "Strategii rozwoju gmin Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola i Powiatu Tucholskiego". Znaleźć można tu dane dotyczące: położenia, rzeźby terenu, gleb, wód podziemnych, lasów, struktury użytkowania ziemi, ochrony przyrody i krajobrazu

Powiat Tucholski - środowisko przyrodnicze (188kB) pdf


Dane statystyczne dotyczące Powiatu Tucholskiego - na 31.12.2017 r.
Dane 2017r. (634kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (28 czerwca 2003)
Opublikował: Administrator (28 czerwca 2003, 12:58:42)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kurpinowicz (30 kwietnia 2018, 10:38:09)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 36358