INNE INFORMACJE

INNE INFORMACJE

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJWarunki ponownego wykorzystania informacji publicznej określonych na podstawie art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacjipublicznej, zwanej dalej „ustawą”, w [...]

Komunikat

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) informuje się, że informacje publiczne będące w posiadaniu starostwa i nieudostępnione w Biuletynie (np. decyzje [...]

metryczka