Certyfikat "Przejrzysta Polska"

Akcja społeczna „Przejrzysta Polska"

Uprzejmie informujemy, że udział
Starostwa Powiatowego w Tucholi w akcji społecznej "PRZEJRZYSTA POLSKA" zakończył się uzyskaniem certyfikatu.

Certyfikat
CertyfikatAkcja "Przejrzysta Polska" prowadzona jest przez „Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.
Chcemy, by promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach przyczyniło się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.

Akcję poprzedził pilotaż - roczny program z udziałem 15 gmin i jednego powiatu (po jednym uczestniku z każdego województwa) wybranymi spośród uczestników Programu „Obywatel i Samorząd Lokalny” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Receptą na wzrost skuteczności i uczciwość jest przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej.

Samorządy które wezmą udział w programie i uporają się z wybranymi zadaniami nagrodzone zostaną certyfikatem uczestnictwa wydanym przez organizatorów wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi czy staroście. Liczymy na to, że wysiłek włożony w realizację zadań zostanie doceniony przez społeczność lokalną i spowoduje wzrost zaufania ze strony obywateli, a także potencjalnych inwestorów. Mamy nadzieję także, że udział w programie zachęci samorząd do coraz szerszego, konsekwentnego wprowadzania opisanych zasad do praktyki swojego funkcjonowania.


Szczegółowe informacje o Akcji można uzyskać również na stronie internetowej www.przejrzystapolska.pl

metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (7 lutego 2007)
Opublikował: Jacek Lorczak (7 lutego 2007, 21:11:54)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (13 maja 2011, 12:06:09)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24026