INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU W MIESIĄCU MARCU 2023 R.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – 21.03.2023 r. godz. 13.00 – sala 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi
 
Tematyka posiedzenia:
 1. Zapoznanie z warunkami funkcjonowania w zakresie bazy dydaktycznej i oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
 2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska  – 21.03.2023 r. godz. 14.00 – sala 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi

Tematyka posiedzenia:
 1. Aktualna sytuacja epidemiologiczna na podstawie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 2. Zabezpieczenie potrzeb osób starszych. Obowiązki samorządu powiatowego w  świetle proponowanych zmian przepisów w pokrywaniu kosztów pobytu pensjonariuszy w DPS oraz realizacji zadań Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
 3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa – 22.03.2023 r., godz. 16.00 – sala 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi

Tematyka posiedzenia:
 1. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa w Powiecie.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie i innych zadaniach PSP.
 3. Informacja o działalności Powiatowego Związku OSP.                               
 4. Informacja o zadaniach związanych z zarządzaniem  kryzysowym w Powiecie.
 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2022 roku.
 6. Informacja o pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 7. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (16 marca 2023)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (16 marca 2023, 11:26:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67